Kontakt

Prijavi

nelegalna akcija

Kontakti


MSPP

Adresa:

Bivša palata medija “Rilindija”

10 000, Priština, Republika Kosovo

Recepcija

Telefoni

Tel: +381(0) 38 200 32 517


Adresa:

Bivša palata medija “Rilindija”

10 000, Priština, Republika Kosovo

Sprat: 14, 15, 16, 17

Kabinet Ministra

Telefoni:

+381(0) 38 200 32 041

+381(0) 38 200 32 004

Kancelarije Generalnog Sekretara

Telefoni:

+381(0) 38 200 32 307

 

 

 

 

Dergo Komentin i tuaj