Prijavi

nelegalna akcija

Kosovska Agencija za Zaštitu Životne Sredine

 

Poštovani  ljubitelji životne sredine, dobrodošli u našu kuću, čija su vrata uvek otvorena za vas.

Kosovska agencija za zaštitu životne sredine (KAZŽS) nije samo vladina institucija, nego  mesto gde vi možete naći više informacija o životnoj sredini na Kosovu i možete postaviti pitanja i vašu zabrinutost o zaštiti životne sredine.

Mi izrađujemo koncepte i stručne predloge u vezi okvira  podataka o životnoj sredini i predlažemo MSPP i ostala ministarstva da preduzmu mere za poboljšanje situacije.

Kod nas se mogu takođe konsultovati i druge državne, opštinske i privatne institucije.  KAZŽS stvara i pruža naučne i stručne podrške za politike životne sredine zemlje. KAZŽS prati međunarodne razvoje za zaštitu životne sredine putem učešća na konferencijama i međunarodnim seminarima.

Mi stalno informišemo javnost o stanju životne sredine i o posledicama. Osoblje agencija je profesionalno obučeno i sa visokim  obrazovanjem, neki prate postdiplomske studije, kurseve, drugi deo ima i naučne grade.

Dođite da se upoznate sa nama, koristite znanje i naše  iskustvo i poslužite se informacijama koje imamo na raspolaganju.

Dr. Ilir Morina, Načelnik KAZŽS-e

Ueb sajt: http://www.ammk-rks.net

 

  • Uredbe MSPP-Br 03/2014 o odgovornostima unutrasnjem urednju i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji za Zastitu Zivotne sredine Kosova Download