Prijavi

nelegalna akcija

IZGRADNJA KOMPLEKSA MEMORIJALNOG CENTRA "Adem Jašari" u Prekazu — Srbica.

Poćelo je krajem 2006 godine, u poćetku izradom idejnog i glavnog projekta i onda krajem 2006 godine izvodenjem radova u fazama. Predvida se izvršenje u pet faza i + jedna, trenutno se nalazimo na kraju faze (V+) pet plus - završne i ovim se završava izgradnja kompleksnog centra, ali projekti u kompleksu nastavljaju kao:

 • - Izgradnja sporednih puteva
  - Izgradnja branika sa zaštitnim zidom
  - Izgradnja amfiteatra
  - Oćuvanje
  - Eksproprijacija.
  - Hidrogeološka istraživanja u dubini do 20 m

Prva faza;

je završena
Ova faza obuhvata ove poslove:
Kanalizacioni sistem na osnovu postojeceg projekta za selo Prekaze.
Kanalizacija za odvod fekalija za ulazni objekt i informacije
Odvodnjavanje trga
Bunari za navodnjavanje
Regulisanje potoka-reke

Druga faza;

Ova je faza završena
U ovoj fazi su obavljeni ovi poslovi:
Javni trg
Trg ispred kuca Jašari
Fontana
Put do bunkera

Treca faza;

Ova je faza završena
U ovoj fazi su obavljeni ovi poslovi:

Groblja palih boraca
Mostevi i šetališta kod reke
Objekt generatora
Elektrika, opšti deo.

Četvrta faza;

Ova je faza završena
U ovoj fazi su obavljeni ovi poslovi:
Objekt pristupa i informacije
Traka – posebna traka sa drugom bojom tablica
Trg pomirenja
Seoska groblja
Ulica na seoskom groblju
Zelenilo – jedan deo

Peta faza:

Ova je faza završena
U ovoj fazi su obavljeni ovi poslovi:
Poploćavanje ispred kuca,
Poploćavanje trga,
Poploćavanje ispred ulaza i recepcije,
Poploćavanje trga kod groblja,
Poploćavanje trga pomirenja,
Poploćavanje trga susreta.
Put do bunkera
Rezervoar za obnavljanje vode
Sistem navodnjavanja i ozelenjivanja

Peta faza plus ( 5+ dodavanje projekata ): još nije završen
Poslovi koji se trebaju uraditi su ovi;

 • - Stepenice do bunkera
  - Produženje reke-regulisanje potoka
  - Put do bunkera
  - Rasveta od trga do bunkera
  - Rasveta od trga do Srbice
 • - Jedan deo zelenila
 • - Kanalizacija
 • Drugi projekti u okviru M.K.:
 • - Izgradnja sporednih puteve su pri završetku ( Osa II i III su završeni dok osa I ima problema vlasništva i oćekuje se njihovo brzo rešenje).
  - Izgradnja branika sa zaštitnim zidom – je završen
  - Izgradnja amfiteatra – glavni projekt je završen,
  - Konservacija; U pripremnoj smo fazi za osnivanje komisije za izbor kompanija koje su konkurisale, sa njihovim projekt idejama.
  - Imali smo privremenu konservaciju za tri kuce rezidencije- izgradnja krovnog pokrivaća, izgradnja improvizovanih stepenica, stubova itd.
  - Imamo da završimo zadatak projektiranja za opšti urbanistićki izbor KM.
  - Hidrogeološka istraživanja u dubini do 20 m- imamo izveštaj istraživanja u 4 merne taćke.