Prijavi

nelegalna akcija

Odeljenje za nabavke

 

Odeljenje za nabavku obavlja svoju delatnost u okviru Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja.

Odgovoran je za obavljanje  procedura nabavke u skladu sa zahtevima svih odeljenja i jedinica Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja i Kosovske agencije za zaštitu životne sredine.

Procedure nabavke Odeljenje je dužno da razvija u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama  Kosova br. 2003/17.

Odgovoran je za razvoj aktivnosti nabavke u svim fazama nabavke, počevši od postizanje zahteva do kompletne realizacije (ispunjavanja) ugovora.

Tesno sarađuje sa Regulativnom komisijom za  javne nabavke, Organa razmatranja za javne nabavke  i Agencije za javne nabavke.