Prijavi

nelegalna akcija

Ciscenje reke Lepenca od zagadjenja otpada od azbesta

Cilj ovoga projekta je ciscenje reke Lepenca od otpada sa azbestom ., otpad koji je uzrokovan od fabrike Sharr Sallonita i ovo zagadjenje takodjer se prenosi i u R. Makedonije . Pridobnici ovoga projekta su veliki broj stanovnika koji zive u blizini reke Lepenca.

Donatori MSPP

Sadasnje stanje Nastavak

Vremenski Period (god ) 2010

Total euro 300,000 (samo za 2010 godinu )