Prijavi

nelegalna akcija

Projekti

 • 16 Novembar  

  IZGRADNJA KOMPLEKSA MEMORIJALNOG CENTRA "Adem Jašari" u Prekazu — Srbica.

  Poćelo je krajem 2006 godine, u poćetku izradom idejnog i glavnog projekta i onda krajem 2006 godine izvodenjem radova u fazama. Procitajte vise

 • 11 Novembar  

  Ciscenje reke Lepenca od zagadjenja otpada od azbesta

  Cilj ovoga projekta je ciscenje reke Lepenca od otpada sa azbestom ., otpad koji je uzrokovan od fabrike Sharr Sallonita i ovo zagadjenje takodjer se prenosi i u R. Makedonije . Pridobnici ovoga projekta su veliki broj stanovnika koji zive u blizini reke... Procitajte vise

 • 11 Novembar  

  Stvaranje mreze za monitoring kvaliteta vazduha na Kosovu

  Cilj Projekta je bio da postavlja sisteme za monitoring kvaliteta vazduha . Ukupno su instalirana sedam tacke monitoringa i jedna mobilna stanica . Ovaj projekat takodjer se finansirao zajednicki izmedju MSPP i IPA-e . Procitajte vise

 • 09 Novembar  

  Izgradnja postrojenja za sterilizaciju infektivnog optada

  Cilj Projekta je da instalira insineratore koji steriliziraju medicinski otpad . Do sada su instalirani 6 inisineratora u sest bolnickih centrova I ocekuje se da do kraja 2012 godine instalira I poslednji inisineratori . Procitajte vise

 • 09 Novembar  

  Rehabilitacija starih deponija za otpad po osptinama Kosova

  Preko ovoga projekta rehabilitirana su nekoliko starih opstinskih deponija I projekat je zavrsen u 2010 godini . Od IPA bilo je tehnicke pomoci u pripremi Termova za Referenciju . Procitajte vise