Prijavi

nelegalna akcija

Publikacije

 • 03 Juli  

  KAKO DOBITI GRAĐEVINSKU DOZVOLU

  Procitajte vise

 • 14 Mart  

  PRIRUČNIK ZA IZRADU I USVAJANJE MAPE ZONA OPŠTINE

  Procitajte vise

 • 14 Februar  

  Reforma upravljanja cvrstim otpadom

  Cesto postavljana pitanja Procitajte vise

 • 14 Februar  

  Kosovski Program Životne Sredine

  Institucionalna Rodna Analiza Stvaranje Jednakih Mogučnosti u Ministarstvu Sredine i Prostornog Planiranja Procitajte vise

 • 14 Juli  

  Poster pripremljen od Europske Agencija Kemikalija da podrži biznes … ”

  Procitajte vise

 • 20 Decembar  

  Vodič – Zaštita od zagađenja vazduha

  Kvalitet vazduha je jedan od važnih faktora za ljudsko zdravlje. Koristite donju tabelu koja će vam pomoći da smanjite vaše izlaganje i da zaštite vaše zdravlje. Za nivo kvaliteta vazduha, molimo vas posetite veb http://mmph-rks.org/ Procitajte vise

 • 15 Septembar  

  Support Waste Management in Kosovo”

  Procitajte vise

 • 20 Januar  

  KAKO PRIBAVITI DOZVOLU ZA LEGALIZACIJU?

  KOMPLETIRANI DRŽAVNI REGISTAR NELEGALNE IZGRADNJE Procitajte vise