Prijavi

nelegalna akcija

KAKO PRIBAVITI DOZVOLU ZA LEGALIZACIJU?

KOMPLETIRANI DRŽAVNI REGISTAR NELEGALNE IZGRADNJE

Poštovani građani Republike Kosovo, obaveštavamo vas da Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja proglašava  KOMPLETIRANI DRŽAVNI REGISTAR NELEGALNE IZGRADNJE, registrovanih do 11. septembra 2015. god.

Kompletirani Državni Registar nelegalne izgradnje može se naći na web stranici MZSPP.

Obaveštavamo vas da od 16. septembra 2015. je počela faza za podnošenje zahteva za legalizaciju svih građevina koja su obuhvaćene ovim registrom.

Zahteve za legalizaciju treba podneti u vašim opštinama najkasnije do 16. marta 2016.

 

U dole navedenom linku nači če te MapViever Registra Izgradnje Bez Dozvole:

maprnpl.rks-gov.net/geoserver/www/


  • OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA ZA REGISTRACIJU GRADEVINA BEZ DOZVOLE Download
  • TRETIRANJE NELEGALNE GRADNJE JE POČELO! Download
  • FORMULAR - ZAHTEV ZA REGISTRACIJU Download
  • DAN LEGALIZACIJE – 12. JANUAR 2015 - FOTO Download
  • LETAK - KAKO PRIBAVITI DOZVOLU ZA LEGALIZACIJU? Download
  • UPUSTVA O TRETIRANJU IZGRADNJE BEZ DOZVOLE Download
  • ZAKON BR. 04/L-188 O TRETIRANJU IZGRADNJE BEZ DOZVOLE Download
  • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br.18/2014 O OSNOVNIM ZAHTEVIMA ZDRAVLJA I SIGURNOSTI ZA TRETIRANJE NELEGALNE IZGRADNJE Download
  • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br.19/2014 ZA DOKUMENTACIJU NA OSNOVU PRIJAVE O LEGALIZACIJI IZVRSENE IZGRADNJE TRECE KATEGORIJE Download
  • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MŽSPP BR. 04/2015 O ŽALBENOM POSTUPKU ZA ODLUKE O TRETIRANJU GRAĐEVINA BEZ DOZVOLE Download