Prijavi

nelegalna akcija

REGISTRACIJA ARHITEKATA I INŽENJERA U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA / KOMISIJA ZA REGISTRACIJU

Registracija je poseban tehnički/administrativni proces o stvaranju liste arhitekata u oblasti građevinarstva u Republici Kosovo. Registracija ima za cilj povećanje transparentnosti i informisanja stvaranja politike za regulisanje ovih profesija. Registrovani u ovoj registar imat će pravo učešća u izboru organa komora, koji će se formirati posebnim zakonom. Registar je javni i elektronski registar.

Komisija za registraciju arhitekata i inženjera u oblasti građevinarstva, je komisija formirana odlukom ministra Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje i sastoji se od pet (5) članova. Dužnosti i odgovornosti komisije su redovan nadzor procesa registracije, razmatranje i usvajanje prijava za registraciju.

Za podržavanje je Sekretarijat komisije koji je odgovoran za prijem i razmatranje prijava za registar.

Prijava za registraciju dostavlja se na ovu adresu:

Bivša palata medija “Rilindija”, Sprat 14, Br. 14/03, Tel: 038/200 32 217

Besmira.Sejdiu@rks-gov.net

Agron.H.Kuci@rks-gov.net