128 - Ministria | MMPH

324

Mandat Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje definisan je propisima UNMIK-a br. 2002/5 i 2005/15. U okviru ovih propisa odgovornosti se odnose na stvaranje i sprovođenje zakonodavstva za opšte upravljanje u oblasti životne sredine, voda, prostornog planiranja, izgradnje i stanovanja. Da bi se tako nešto uradilo, Ministarstvo je osnovalo odeljenja, institute kao i Agenciju za zaštitu životne sredine.

MSPP-a ima 9 odeljenja:

 • Odeljenje za Zaštitu Životne Sredine (OZŽS),
 • Odeljenje za Prostorno Planiranje (OPP),
 • Odeljenje za Stanovanje i Izgradnju (OSI),
 • Odeljenje Vode (OV),
 • Odeljenje Centralne Administracije (OCA),
 • Odeljenje za Nabavke (ON),
 • Direkcija Nacionalnog Parka “Šar planine”,
 • Odeljenje za Eksproprijaciju,
 • Odeljenje za Evropske Integracije.


Dva instituta:

 • Hidrometeorološki zavod Kosova,
 • Institut za prostorno planiranje, kao i

Kosovska agencija za zaštitu životne sredine koja u sebi obuhvata tri direkcije:

 • Direkciju informacionog sistema za životnu sredinu,
 • Direkciju za praćenje životne sredine i
 • Direkciju izrade izveštaja, planova i programa životne sredine.