133 - Ministria | MMPH

Izveštaj kvalitet vazduha za period novembar - decembar 2016 I januar 2017
Plan mera za poboljšanje kvaliteta vazduha I stanja životne sredine na koso…
V.D. Ministar mspp-a ferat shala dočekao je ambasadora francuske na kosovu g…
Zamenik ministra za posetio opstinu kllokot
Zamenik ministra za zastitu zivotne sredine I prostornog planiranja sladjan n…
Zamenik ministra nikolcevic posetio opstine ranilug I partes
Mžspp proglašava kompletirani državni registar nelegalne izgradnje
Ministar Agani pridružuje se prazniku dece
Ministar Agani detaljnije se informiše o situaciji nastale nakon poplava u r…
Izazovu klimatskih promjena pridružuju se I kosovo